tel. 785 545 699     kontakt@potegazywienia.pl

CO DALEJ? WIZYTY KONTROLNE

Wizyty kontrolne odbywają się co 2-4 tygodnie w zależności od ustaleń. Regularne spotkania są niezbędne aby proces odchudzania, dietoterapii był ciągły, skuteczny a także w celu utrzymania wysokiego poziomu motywacji!

Podczas kolejnych spotkań dietetyk monitoruje przebieg procesu zmiany, w razie potrzeby modyfikuje dietę i ustala dalsze kroki, aż do osiągnięcia celu.

Kontrolne konsultacje żywieniowe obejmują :

  • wykonanie analizy składu ciała oraz omówienie wyników oraz zmian;
  • pomiary antropometryczne: wagi, obwodów ciała: bioder, tali;
  • analiza wprowadzonych zmian i zaleceń żywieniowych, analiza harmonogramu dnia;
  • rozwiązanie ewentualnych wątpliwości żywieniowych;
  • dodatkowe przepisy;
  • dla osób, które otrzymały plan żywieniowy w razie potrzeby drobne modyfikacje planu żywieniowego;